Danh mục sản phẩm

Chợ Quê Việt Nam

Trà gạo lứt nguyên chất 1kg

130.000 ₫ 165.000 ₫

Trà đậu đỏ 100g nguyên chất

150.000 ₫ 190.000 ₫

Trà đỗ đen nguyên chất 1kg

150.000 ₫ 190.000 ₫

Râu ngô nguyên chất 1kg

120.000 ₫ 150.000 ₫

Bột củ sen nguyên chất 100g

50.000 ₫ 70.000 ₫

Cao chè vằng nguyên chất gói 1kg

300.000 ₫ 350.000 ₫

Hoa hòe khô nguyên chất 1kg

350.000 ₫ 380.000 ₫

Trà củ sen nguyên chất 1kg

350.000 ₫ 380.000 ₫

Tâm sen khô nguyên chất 1kg

450.000 ₫ 480.000 ₫

Hạt kê tách vỏ 1kg nguyên chất

120.000 ₫ 150.000 ₫

Bột chùm ngây nguyên chất sấy lạnh 20g

20.000 ₫ 38.000 ₫

Tinh bột than tre nguyên chất 20g

20.000 ₫ 25.000 ₫